Brandveiligheid

13/02/2017 - 16:44

Wist u dat … De hal en de trappenhal de plaatsen zijn waar de lucht het gemakkelijkst circuleert en waar bijgevolg, in geval van een beginnende brand, de rook zich het eerst verspreidt.

Brandveiligheid (1)

Jaarlijks zijn er in België ongeveer 12.000 woningbranden met meer dan 100 doden en nog veel meer gewonden.

De meeste slachtoffers van brand sterven bij het begin van een brand en meestal ’s nachts.

Een elektronische detectie kan er voor zorgen dat U op tijd gewaarschuwd wordt voor brand, rook en koolmonoxide.
Op die manier kan men op tijd het pand verlaten en eventueel de brand blussen want bij een brand heb je gemiddeld
“ minuten de tijd om het huis te verlaten.

Eigenschappen
Een branddetectiesysteem dient aangepast te zijn de lokalen en hun functie.
Deze detectie wordt doorgestuurd naar een centraal bord zodat de gepaste melding kan aangesproken worden.
Deze melding kan een sirene en een overseining zijn. Deze overseining kan naar een meldkamer of naar een aantal privé-personen.

Toepassingsvoorwaarden

Aandachtspunten

 • Thermische detectoren worden geplaatst in de keuken en de stookruimte.
 • Optische rookdetectoren worden meestal geplaatst in living, trapzalen en slaapkamers
 • Zorg steeds voor een correcte plaatsing van de detectoren (op minimum 50 cm van de muur en steeds op het plafond)
 • Zorg ervoor dat er een luide brandmelding aanwezig is zodat eventueel slapende personen nog tijdig kunnen evacueren.
 • Volg de richtlijnen zoals vermeld in de norm S21-100
 • Wanneer geopteerd wordt voor autonome detectoren moet men rekening houden dat het
  geluid van een detector niet of bijna niet zal gehoord worden op een andere bouwlaag.
 • In Vlaanderen moet bij de bouw waarbij een stedenbouwkundige vergunning vereist is,
  uitgerust zijn met correct geplaatste rookmelders. Deze moeten aangeduid zijn op het plan.
  Dit wordt beschreven in het decreet van de Vlaamse overheid van 9 mei 2008 nu
  vervangen door het decreet van 8 mei 2009. (BS 25/06/2009)
 • In Wallonie moet enkel detectie gedaan worden in logementen. Waalse regering Decreet van
  21 oktober 2004 BS 10/11/2004
 • In het Brussels hoofdstedelijk gewest moet er eveneens detectie gebeuren in logementen :
  Decreet van 15/04/2004 BS van 05/05/2004 en 11/06/2004 (wetgeving inzake huurwoningen)

Duurzaamheid
Premies:

 • Er is een belastingvermindering voor het plaatsen van een brandbeveiliging.
 • Die belastingvermindering kan ieder jaar toegepast worden voor een aansluiting op een meldkamer.

Onderhoud
Zorg steeds voor een goed onderhouden detector of detectoren. Immers de rookdetectoren worden minder
gevoelig als er meer stof in de rookruimte komt.

Wetgeving
In Vlaanderen, Wallonie en het Hoofdstedelijk gewest Brussel zijn er wetgevingen voor het plaatsen van branddetectoren.

Kan ik zelf een camerabewakingsysteem installeren?
Dat zouden wij niemand aanraden.
Uw erkende E-place elektricien kan wel zorgen voor de installatie en onderhoud van uw camerabewakingsysteem.

VIND UW INSTALLATEUR HIER